29 June 2009

VASTINE MAINONNAN EETTISELLE NEUVOSTOLLE

Tiedote 29.6.2009

Vapaa-ajattelijain ja Humanistien bussimainoksesta kantelu Mainonnan eettiselle neuvostolle


Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton meneillään olevasta "Jumalaa tuskin on olemassa" -bussikampanjasta on pääkaupunkiseudulla tehty kantelu Mainonnan eettiselle neuvostolle. Bussikampanja jatkuu vielä kuluvan viikon pääkaupunkiseudulla sekä vaihtoehtoisella tekstillä Tampereella ja Turussa.

Vastineessaan kanteluun Vapaa-ajattelijain liitto ry:n puheenjohtaja ja Humanistiliitto ry:n hallituksen jäsen Jussi K. Niemelä muun muassa toteaa, että toisin kuin kantelija väittää, "mainostajana en näe mainoksemme loukkaavan YK:n ihmisoikeusjulistusta. Päinvastoin, vakaumusten tasa-arvoa edistävänä ja siitä keskustelua herättävänä järjestönä mainoksemme tarkoituksena on nimenomaan edistää ihmisoikeusjulistuksessa mainittujen perusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassamme. Uskonnottomien oikeus ilmaista vakaumuksensa julkisesti on taattu perustuslaissa sekä uskonnonvapaus- ja yhdenvertaisuuslaeissa."

Niemelän mukaan "mainoksen takana olevat Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto ovat IHEU:n (International Humanist and Ethical Union) jäseniä. IHEU on osa YK:n organisaatiota (UNICEF) ja sen tehtävänä on nimenomaan edistää uskonnottomien ihmisoikeuksia."

Kantelussa kampanjan väitetään olevan kunnianloukkaus kaikkia uskovia kohtaan sekä kiihotusta kansanryhmää kohtaan. Vastineessaan Niemelä kiistää tämän.

"Kantelun tehnyt henkilö näyttää pyrkivän tavalliseen tapaan vaatimaan ideoille ja juuri omille ideoilleen etuoikeuksia, ei oikeuksia ja suojaa ihmisille, mihin ajatukseen koko puhe ihmisoikeuksista perustuu. Jos syytös hyväksytään, on rasisti jokainen ateisti joka kertoo rehellisesti mielipiteensä. Tästä näemme, ettei kyse ole mistään hyväntahtoisesta pyrkimyksestä pelastaa jotkut ihmiset väitetyltä rasismilta, vaan pahantahtoisesta pyrkimyksestä tehdä omien näkemysten arvostelusta rikollista rasismisyytöksen avulla."

Suomen Humanistiliitto ry ja Vapaa-ajattelijain liitto ry ovat uskontokuntiin kuulumattomien ihmisten etujärjestöjä. Jäsenemme kutsuvat itseään agnostikoiksi, ateisteiksi, humanisteiksi, uskonnottomiksi tai vapaa-ajattelijoiksi. Liittojen yhteiskunnallisia tavoitteita ovat kaikkien katsomusten tasa-arvo ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu sekä lainsäädännön että käytännön elämän tasolla.

VASTINE MAINONNAN EETTISELLE NEUVOSTOLLE

Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamari
PL 1000, 00101 Helsinki

Pyynnöstä esitän vastineen bussimainostamme koskevalle Mainonnan eettiselle neuvostolle tulleelle kantelulle.

Mainostajana en näe mainoksemme loukkaavan YK:n ihmisoikeusjulistusta. Päinvastoin, vakaumusten tasa-arvoa edistävänä ja siitä keskustelua herättävänä järjestönä mainoksemme tarkoituksena on nimenomaan edistää ihmisoikeusjulistuksessa mainittujen
perusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassamme. Uskonnottomien oikeus ilmaista vakaumuksensa julkisesti on taattu perustuslaissa sekä uskonnonvapaus- ja yhdenvertaisuuslaeissa.

Perustuslaki sanoo asiasta seuraavaa:

12 §
Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.


Mainoksen takana olevat Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto ovat IHEU:n (International Humanist and Ethical Union) jäseniä. IHEU on osa YK:n organisaatiota (UNICEF) ja sen tehtävänä on nimenomaan edistää uskonnottomien ihmisoikeuksia.

Kantelun tehnyt henkilö näyttää pyrkivän tavalliseen tapaan vaatimaan ideoille ja juuri omille ideoilleen etuoikeuksia, ei oikeuksia ja suojaa ihmisille, mihin ajatukseen koko puhe ihmisoikeuksista perustuu.

Syytös kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on aiheeton, koska emme ole

(a) edes maininneet mitään kansanryhmää
(b) esittäneet minkäänlaista kiihotusta, varsinkaan väkivaltaan.

Mainokseen ei myöskään sisälly rasismia. Sanalla "Jumala" isolla kirjaimella yksikkömuodossa viitataan vakiintuneeseen tapaan yksijumalaisten eli monoteististen uskontojen (esim. juutalaisuus, kristinusko, islam) Jumalaan. Kampanjamme esittää oman maailmankatsomuksellisen näkemyksemme ja kritisoi monoteistista ajattelua, mutta monoteistit itsekään eivät ole koskaan ajatelleet monoteismin kuuluvan jollekin erityiselle ihmisryhmälle tai rodulle. Samalla mainoksemme jumala toki koskee kaikkien muidenkin uskontojen jumalia, joten maailman kansat ja etniset ryhmät tulevat mainoksessamme tasa-arvoisesti huomioiduksi. Mainoksemme luonnollisesti viittaa myös lukemattomiin historian hämärään jääneisiin pelottaviin jumaliin, joita kukaan ei enää palvo.

Uskonnottoman vakaumuksen ilmaiseminen ilman jonkin asian kieltoa, jonka ilmaisemme mainoksessa yksinkertaisesti ja maltillisesti tieteellisen käytännön mukaan vieläpä 'tuskin' -varauksella, on tietenkin mahdotonta, joten mikäli vakaumusten tasa-arvoa halutaan käytännössä yhteiskunnassamme toteuttaa, myös uskonnottomien pitää voida esittää vakaumuksensa julkisesti ilman että se loukkaa uskovia. Uskonnottomia tuskin loukkaisi uskovien kampanja, jossa mainostettaisiin Jumala on! emmekä sellaista vaatisi kiellettäväksi, koska kaikilla vakaumusyhteisöillä tulee olla yhdenvertaisesti oikeus ilmaista vakaumuksensa.

Kantelun tehnyt henkilö ottaa lisäksi valituksen aiheeksi työsopimuksellisia näkökohtia, jotka eivät kuulu mainostajalle vaan liikennöitsijälle. Näiltä osin kantelu tulisi ohjata bussiyhtiölle.

Olen Helsingin Sanomien haastattelussa 14.6. itse asiassa suoraan sanonut, että mielestäni kuljettajien omantunnonvapautta pitäisi kunnioittaa niin pitkälle kuin mahdollista ja tarjota heille ajettavaksi sellaisia busseja, joissa olisi joku muu mainos.

Uskonnonvapaussäännöstä edeltävä hallituksen esitys ei sekään anna kuljettajalle oikeutta kieltäytyä työstään, joskin ohjaa työvuorojärjestelyihin: "Säännös puoltaisi yleisesti työnjaollisia tai muita hallinnollisia järjestelyjä, joilla vältettäisiin henkilön velvoittaminen vakaumustaan loukkaaviin työtehtäviin. Esimerkiksi uskonnon tai omantunnon vapauden ja virkavelvollisuuksien väliset ristiriidat joudutaan kuitenkin ratkaisemaan tapauskohtaisesti. Siten säännöksestä ei voida johtaa yleistä oikeutta kieltäytyä virkavelvollisuuksiin kuuluvasta tehtävästä vakaumuksen perusteella." (HE 309/1993)

Kunnioittavasti Helsingissä 29.6.2009,

Jussi K. Niemelä
Puheenjohtaja, Vapaa-ajattelijain liitto ry,
Hallituksen jäsen, Suomen Humanistiliitto ry.