29 June 2009

VASTINE MAINONNAN EETTISELLE NEUVOSTOLLE

Tiedote 29.6.2009

Vapaa-ajattelijain ja Humanistien bussimainoksesta kantelu Mainonnan eettiselle neuvostolle


Vapaa-ajattelijain liiton ja Humanistiliiton meneillään olevasta "Jumalaa tuskin on olemassa" -bussikampanjasta on pääkaupunkiseudulla tehty kantelu Mainonnan eettiselle neuvostolle. Bussikampanja jatkuu vielä kuluvan viikon pääkaupunkiseudulla sekä vaihtoehtoisella tekstillä Tampereella ja Turussa.

Vastineessaan kanteluun Vapaa-ajattelijain liitto ry:n puheenjohtaja ja Humanistiliitto ry:n hallituksen jäsen Jussi K. Niemelä muun muassa toteaa, että toisin kuin kantelija väittää, "mainostajana en näe mainoksemme loukkaavan YK:n ihmisoikeusjulistusta. Päinvastoin, vakaumusten tasa-arvoa edistävänä ja siitä keskustelua herättävänä järjestönä mainoksemme tarkoituksena on nimenomaan edistää ihmisoikeusjulistuksessa mainittujen perusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassamme. Uskonnottomien oikeus ilmaista vakaumuksensa julkisesti on taattu perustuslaissa sekä uskonnonvapaus- ja yhdenvertaisuuslaeissa."

Niemelän mukaan "mainoksen takana olevat Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto ovat IHEU:n (International Humanist and Ethical Union) jäseniä. IHEU on osa YK:n organisaatiota (UNICEF) ja sen tehtävänä on nimenomaan edistää uskonnottomien ihmisoikeuksia."

Kantelussa kampanjan väitetään olevan kunnianloukkaus kaikkia uskovia kohtaan sekä kiihotusta kansanryhmää kohtaan. Vastineessaan Niemelä kiistää tämän.

"Kantelun tehnyt henkilö näyttää pyrkivän tavalliseen tapaan vaatimaan ideoille ja juuri omille ideoilleen etuoikeuksia, ei oikeuksia ja suojaa ihmisille, mihin ajatukseen koko puhe ihmisoikeuksista perustuu. Jos syytös hyväksytään, on rasisti jokainen ateisti joka kertoo rehellisesti mielipiteensä. Tästä näemme, ettei kyse ole mistään hyväntahtoisesta pyrkimyksestä pelastaa jotkut ihmiset väitetyltä rasismilta, vaan pahantahtoisesta pyrkimyksestä tehdä omien näkemysten arvostelusta rikollista rasismisyytöksen avulla."

Suomen Humanistiliitto ry ja Vapaa-ajattelijain liitto ry ovat uskontokuntiin kuulumattomien ihmisten etujärjestöjä. Jäsenemme kutsuvat itseään agnostikoiksi, ateisteiksi, humanisteiksi, uskonnottomiksi tai vapaa-ajattelijoiksi. Liittojen yhteiskunnallisia tavoitteita ovat kaikkien katsomusten tasa-arvo ja kansalaisten yhdenvertainen kohtelu sekä lainsäädännön että käytännön elämän tasolla.

VASTINE MAINONNAN EETTISELLE NEUVOSTOLLE

Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamari
PL 1000, 00101 Helsinki

Pyynnöstä esitän vastineen bussimainostamme koskevalle Mainonnan eettiselle neuvostolle tulleelle kantelulle.

Mainostajana en näe mainoksemme loukkaavan YK:n ihmisoikeusjulistusta. Päinvastoin, vakaumusten tasa-arvoa edistävänä ja siitä keskustelua herättävänä järjestönä mainoksemme tarkoituksena on nimenomaan edistää ihmisoikeusjulistuksessa mainittujen
perusoikeuksien toteutumista yhteiskunnassamme. Uskonnottomien oikeus ilmaista vakaumuksensa julkisesti on taattu perustuslaissa sekä uskonnonvapaus- ja yhdenvertaisuuslaeissa.

Perustuslaki sanoo asiasta seuraavaa:

12 §
Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.


Mainoksen takana olevat Vapaa-ajattelijain liitto ja Humanistiliitto ovat IHEU:n (International Humanist and Ethical Union) jäseniä. IHEU on osa YK:n organisaatiota (UNICEF) ja sen tehtävänä on nimenomaan edistää uskonnottomien ihmisoikeuksia.

Kantelun tehnyt henkilö näyttää pyrkivän tavalliseen tapaan vaatimaan ideoille ja juuri omille ideoilleen etuoikeuksia, ei oikeuksia ja suojaa ihmisille, mihin ajatukseen koko puhe ihmisoikeuksista perustuu.

Syytös kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on aiheeton, koska emme ole

(a) edes maininneet mitään kansanryhmää
(b) esittäneet minkäänlaista kiihotusta, varsinkaan väkivaltaan.

Mainokseen ei myöskään sisälly rasismia. Sanalla "Jumala" isolla kirjaimella yksikkömuodossa viitataan vakiintuneeseen tapaan yksijumalaisten eli monoteististen uskontojen (esim. juutalaisuus, kristinusko, islam) Jumalaan. Kampanjamme esittää oman maailmankatsomuksellisen näkemyksemme ja kritisoi monoteistista ajattelua, mutta monoteistit itsekään eivät ole koskaan ajatelleet monoteismin kuuluvan jollekin erityiselle ihmisryhmälle tai rodulle. Samalla mainoksemme jumala toki koskee kaikkien muidenkin uskontojen jumalia, joten maailman kansat ja etniset ryhmät tulevat mainoksessamme tasa-arvoisesti huomioiduksi. Mainoksemme luonnollisesti viittaa myös lukemattomiin historian hämärään jääneisiin pelottaviin jumaliin, joita kukaan ei enää palvo.

Uskonnottoman vakaumuksen ilmaiseminen ilman jonkin asian kieltoa, jonka ilmaisemme mainoksessa yksinkertaisesti ja maltillisesti tieteellisen käytännön mukaan vieläpä 'tuskin' -varauksella, on tietenkin mahdotonta, joten mikäli vakaumusten tasa-arvoa halutaan käytännössä yhteiskunnassamme toteuttaa, myös uskonnottomien pitää voida esittää vakaumuksensa julkisesti ilman että se loukkaa uskovia. Uskonnottomia tuskin loukkaisi uskovien kampanja, jossa mainostettaisiin Jumala on! emmekä sellaista vaatisi kiellettäväksi, koska kaikilla vakaumusyhteisöillä tulee olla yhdenvertaisesti oikeus ilmaista vakaumuksensa.

Kantelun tehnyt henkilö ottaa lisäksi valituksen aiheeksi työsopimuksellisia näkökohtia, jotka eivät kuulu mainostajalle vaan liikennöitsijälle. Näiltä osin kantelu tulisi ohjata bussiyhtiölle.

Olen Helsingin Sanomien haastattelussa 14.6. itse asiassa suoraan sanonut, että mielestäni kuljettajien omantunnonvapautta pitäisi kunnioittaa niin pitkälle kuin mahdollista ja tarjota heille ajettavaksi sellaisia busseja, joissa olisi joku muu mainos.

Uskonnonvapaussäännöstä edeltävä hallituksen esitys ei sekään anna kuljettajalle oikeutta kieltäytyä työstään, joskin ohjaa työvuorojärjestelyihin: "Säännös puoltaisi yleisesti työnjaollisia tai muita hallinnollisia järjestelyjä, joilla vältettäisiin henkilön velvoittaminen vakaumustaan loukkaaviin työtehtäviin. Esimerkiksi uskonnon tai omantunnon vapauden ja virkavelvollisuuksien väliset ristiriidat joudutaan kuitenkin ratkaisemaan tapauskohtaisesti. Siten säännöksestä ei voida johtaa yleistä oikeutta kieltäytyä virkavelvollisuuksiin kuuluvasta tehtävästä vakaumuksen perusteella." (HE 309/1993)

Kunnioittavasti Helsingissä 29.6.2009,

Jussi K. Niemelä
Puheenjohtaja, Vapaa-ajattelijain liitto ry,
Hallituksen jäsen, Suomen Humanistiliitto ry.

19 June 2009

The Finnish Atheist Bus Campaign on YouTubeThe censorship of the Finnish Campaign 1The censorship of the Finnish Campaign 2The censorship of the Finnish Campaign 3The censorship of the Finnish Campaign 4On ViolenceOn the Dangers of Religious Fundamentalism

17 June 2009

YK ja ihmisoikeudet

Pääkirjoitus, Humanisti 2/2009

Kansainvälisessä mediassa on viime kuukausina keskusteltu kriittisesti “uskontojen halventamisen” vastaisesta julkilausumasta, joka hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa tänä keväänä. Uussuomettuneessa mediassamme aiheesta ei tietenkään ole ollut juuri mitään.

Kyse on OIC:n – islamilaisten maiden järjestön – pyrkimyksestä estää islamkritiikki. OIC teki aloitteen YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja julkilausuma eteni sieltä YK:n yleiskokoukseen. OIC äänestää ihmisoikeusneuvostossa blokkina ja järjestöön kuuluu 57 islamilaista valtiota. Nämä valtiot eivät ole hyväksyneet YK:n ihmisoikeusjulistusta vaan vaihtoehtoisen Kairon julistuksen, joka on islamilaisten valtioiden oma versio ”ihmisoikeuksista”. Sanomattakin on selvää, että vaihtoehtoisessa versiossa islam menee ihmisoikeuksien edelle.

OIC ei totisesti ole tunnettu siitä, että se kannattaisi jotain islamin maltillisia versioita, vaikkapa mystistä sufilaisuutta. Itse asiassa jo OIC:n ihmisoikeusneuvostossa tekemä aloite osoittaa, että järjestön agendassa kyse on islamismista, islamin tuomisesta politiikkaan. Järjestö siis pyrkii rajoittamaan ihmisoikeuksia myös länsimaissa, islamin nimissä, uskontoaan suojellakseen ja sen voittokulkua edistääkseen. Jäsenmaihin lukeutuvat mm. Afganistan, Saudi-Arabia, Pakistan, Somalia, Sudan, Kuwait ja Iran. Kuten tiedetään, näissä maissa eivät ihmisoikeudet juhli.

OIC:n ”uskontojen halventamisen” vastaista julkilausumaa tukivat OIC-maiden ohella Kiina, Kuuba, Valko-Venäjä ja Venäjä. Nämä maat eivät ole erityisen uskonnollisia, ellei sitten Venäjä nykyään, kun voimakkaaseen putinilaiseen kansallismielisyyteen on läheisesti koplattu ortodoksikristillisyys. Nationalismi on lähes poikkeuksetta uskonnollista.

Tragikoomista asiassa on se, että Kiina ja Venäjä käyvät jatkuvasti “terrorisminvastaista” sotaansa islamilaisia vähemmistöjään uiguureja ja tshetsheenejä vastaan. Mutta tämä ei ilmeisesti ole OIC-maiden mielestä ongelma, tai ainakaan islamin ”halventamista”. Toisaalta juuri Venäjä on antanut Tshetshenian putinmieliselle nukkehallitsija Ramzan Kadyroville vapauden saattaa sharia, islamin laki, voimaan Tshetsheniassa. Kuten tunnettua, sharia ja ihmisoikeudet eivät sovi yhteen – päinvastoin.

Uussuomettuneessa Suomessa ei ilmeisesti ymmärretä, kuinka vakavasta asiasta julkilausumassa on kyse. Media vaikenee aiheesta ilmeisesti siksi, että kansalaisia halutaan ylhäältä päin varjella ”islamofobialta” tai ”russofobialta” eli edistää totalitarististen yhteiskuntajärjestelmien suvaitsemista, kuten aiemmin Kekkosslovakian kulta-aikoina. Samaan aikaan länsimaisilta ihmisiltä ollaan viemässä perustavanlaatuinen ihmisoikeus, sananvapaus, ja tilalle ollaan tuomassa ”uskontojen halventamisen” estävä päätöslauselma, joka kafkamaisesti antaa loukkauksen kohteelle oikeuden määritellä mikä on loukkaavaa. Ei ihme, että ihmisoikeuksia törkeästi polkevat Kiina, Kuuba, Valkovenäjä ja Venäjä ovat OIC:n kanssa samassa rintamassa.

On ilmeistä, että YK järjestönä on tiensä päässä, jos ja kun sitä käytetään totalitaristisen valtiojärjestyksen puolustamiseen ja suojelemiseen sekä teokratian edistämiseen. ”Uskontojen halventamisen” estävä päätöslauselma on ristiriidassa usean YK:n jäsenmaan perustuslain kanssa, joissa taataan sanan- ja uskonnonvapaus. Lisäksi näiden maiden lainsäädännöissä on jo olemassa pykäliä, joissa syrjiminen, kunnianloukkaaminen ja kiihotus kansanryhmiä vastaan on kriminalisoitu.

YK:n ihmisoikeusneuvostosta on jo tullut elin, joka on menettämässä uskottavuutensa. Se on pelkkä erilaisten eturyhmien, usein antidemokraattisten sellaisten, kulissi. Sen ohella siitä on tullut vaarallinen instituutio, jossa totalitaristinen blokki voi ajaa ihmisoikeuksien vastaista agendaansa muka hyvää tarkoitusta edistääkseen. Aivan samalla tavalla holokaustin kieltäjä, Iranin islamistipresidentti Mahmud Ahmadinejad käytti huhtikuussa YK:n rasisminvastaista konferenssia oman antisemitisminsä edistämiseen. Mitä tekemistä khomeinistiajatollahien vihaa lietsovalla nukkehallitsijalla ylipäätään oli kyseisessä konferenssissa?

Kansainvälisen humanistiliikkeen tehtävä on muistuttaa länsimaisten valtioiden päättäjiä siitä, että OIC ja sen liittolaiset eivät ole ihmisoikeuksien vaan oman etunsa asialla aloitteidensa kanssa. Uskonnon tuominen politiikkaan ja ihmisoikeuksien polkeminen sen nimissä on historiallisesti osoittanut vaarallisuutensa. Nyt, kun arvostettu instituutio YK on valjastettu totalitaristisen ja teokraattisen politiikan ajamiseen, hälytyskellojen pitäisi soida huomattavasti äänekkäämmin kuin ne nyt ovat soineet. Kyseiset kellot kumajavat tällä hetkellä juuri meille.