28 August 2008

Kirkkoon kuuluvissa on myös ateisteja

Helsingin Sanomat 28.8.2008

Osoittaakseen kristinuskon olevan kulttuurisessa hegemonia-asemassa, dosentti Pekka Särkiö esitti mielipidesivulla (HS 26.8.2008) tilastoja uskonnollisuudesta ja uskonnottomuudesta. Tilastot kuitenkin riippuvat kysymyksenasetteluista ja eri tutkimuksissa on saatu erilaisia prosentteja ateistien määrästä.

Kirkkoon kuuluvien joukossakin on ateisteja. Myös moni teologi on käytännössä hyvin lähellä ateismia, koska tieteellinen maailmankuva on länsimaissa nopeasti korvannut varhaisemman uskonnollisen todellisuuskäsityksen. Tiede, kriittisyys ja valistus ovat onneksemme purreet ja edelleen purevat rautakaudelta perityviin yliluonnollisiin uskomuksiin.

Toivottavasti yksikään nykyteologi ei usko kirjaimellisesti evankelisluterilaisen tai ortodoksisen kirkon uskontunnustukseen, vaikka papin pitääkin virkansa puolesta allekirjoittaa niiden sisältämät hurjat väitteet vielä tänäkin päivänä.

Särkiö kirjoitti lapsen oikeudesta uskonnolliseen elämään. Hän ei problematisoinut yksilön uskonnonvapautta, vaan otti annettuna vanhempien oikeuden siirtää omat yliluonnolliset uskomuksensa herkässä iässä olevalle lapselle.

Miksi tällainen erivapaus annetaan vailla rationaalisia perusteita olevien uskonnollisten väitteiden esittämiselle, mutta samaan aikaan kouluopetus pyrkii kasvattamaan lapsesta tosiasioita ja asianmukaisesti perusteltuja arvostuksia kunnioittavan kansalaisen?

Jokainen lapsi on syntyjään ateisti, kunnes vanhemmat tai muut auktoriteetit siirtävät hänelle omat uskonnolliset käsityksensä. Kasvuiässä oleva ihminen ei vielä osaa kyseenalaistaa hänelle esitettyjä yliluonnollisia väitteitä. Toimiva demokratia kuitenkin edellyttää itsenäiseen ajatteluun ja auktoriteettien haastamiseen kykeneviä yksilöitä.

Jo esikoulu- ja päiväkotiopetuksessa lapsia pitäisi kasvattaa yleiseen kriittisyyteen ja rationaalisesti perusteltuun suvaitsevaisuuteen. Yksilönvapauteen täytyy sisältyä myös oikeus olla vapaa auktoriteettien perusteettomien uskomusten tuputtamisesta.

Vasta itsenäiseen mielipiteenmuodostukseen kykenevänä aikuisena ihminen voi aidosti valita eri uskomusten välillä ja vasta silloin hänen vakaumustaan voi perustellusti kunnioittaa.

Pakottamalla tai painostamalla hankittu uskonnollisuus ei ole suvaitsemisen arvoista.

Jussi K. Niemelä
Puheenjohtaja,
Vapaa-ajattelijain liitto

4 August 2008

Moniarvoisuus ja uskonnonvapaus turvattava

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n lausunto 5.8.2008 Helsingin kaupungin johdolle, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pj:lle ja varapj:lle, eduskuntaryhmien pj:lle, sosiaali- ja terveysministeriöön, sisäasiainministeriöön, tasa-arvovaltuutetulle, ministeri Astrid Thorsille ja ministeri Liisa Hyssälälle.

27.7.2008 Helsingin Sanomat kertoi tapauksesta, jossa perheenäiti oli ottanut aurinkoa uima-altaan vieressä bikineissä helsinkiläisessä asukaspuistossa. Naisen lapset olivat uimassa altaassa. Kaupungin virkailija oli tullut vaatimaan, että perheenäidin pitäisi käyttää peittävämpää vaatetusta. Johtavan leikkipuisto-ohjaajan mukaan osasyy vaatetusmääräyksiin ovat maahanmuuttajat, jotka saattaisivat loukkaantua, jos näkisivät naisen bikineissä.

Ainoa maahanmuuttajaryhmä, jonka kanssa vaatetus nousee toistuvasti esille, ovat vanhoilliset muslimit. Tämä johtuu siitä, että islamin uskonnollinen laki, sharia, vaatii naisia käyttämään peittävää asustusta. Jos muslimien takia muutetaan helsinkiläisiä vaatetussäännöksiä, tarkoittaa se käytännössä uskonnollisen lain säännösten ujuttamista helsinkiläisten ja muiden Suomessa asuvien sekä oleskelevien arkipäivään. Moniarvoisen yhteiskunnan turvaamiseksi Vapaa-ajattelijain liitto vaatii, että kyseinen ohjesääntö ja vastaavat virkamiehistön laatimat säädökset poistetaan henkilöstön ohjeistuksesta.

Vapaa-ajattelijain liiton mielestä uskontoihin perustuvaa suvaitsemattomuutta ei saa näkyä kaupunkien virkamiehistön ohjesäännöissä ja toiminnassa. Liitto katsoo, että tässä nimenomaisessa tapauksessa – ja monessa muussa elämän pienessä yksityiskohdassa, kuten pelkästään musliminaisille ja -lapsille osoitetuissa uimahallivuoroissa julkisissa uimahalleissa – vapaamielistä, sukupuolten tasa-arvoon tottunutta kansalaista syrjitään. Kuka vain estynyt tai paljaaseen ihoon tottumaton yksilö voi viranomaisteitä noin vain estää muiden katsomuksen vapauden, normaalin elämisen ja itseilmaisun.

Vetoamme Helsingin päättäjiin, ministereihin ja kansanedustajiin, jotta he tekisivät kaupungin virkamiehille sekä työntekijöille selväksi, että kaikkien suomalaisten katsomuksen vapautta, ihmisarvoa ja oikeuksia tulee kunnioittaa sekä näin edistää aitoa moniarvoisuutta, eikä kaupunkien julkisiin tiloihin saa siksi ujuttaa mitään sharia-lain tai muun uskonnollisen fundamentalismin osia.

Vapaa-ajattelijain liitto ry
Jussi K. Niemelä, puheenjohtaja
Eino Huotari, pääsihteeri