14 September 2011

Mitä uusateismi tarkoittaa?

(toimittanut Jussi K. Niemelä) ISBN 978-952-5500-95-0, Savukeidas 2011, 180s. Nidottu.

Mikä ero on Richard Dawkinsin ja Ayaan Hirsi Alin uskontokritiikillä, kannustavatko uskonnot oikeasti pahuuteen ja sopiiko uskonto todella yhteen tieteen kanssa?

Jussi K. Niemelän toimittama teos käy läpi uskonnotonta ajattelua ja kulttuuria. Uusateismia on myös kritisoitu, mutta miten uusateistit vastaavat kritiikkiin? Millainen ideologia uusateismin taustalla on vai onko ilmiö ollenkaan poliittinen? Kirjassa pureudutaan myös uskontojen mukanaan tuomiin ihmisoikeusongelmiin ja uskontokritiikin aiheuttamiin konflikteihin.

Kirjaan ovat kirjoittaneet uskontotieteilijät Matti Kamppinen, Kimmo Ketola, Tiina Mahlamäki ja Ilkka Pyysiäinen, toimittaja Jaakko Wallenius, taiteilija Nora Luoto ja kirjailijat Tiina Raevaara sekä Jussi K. Niemelä.

Mitä uusateismi tarkoittaa? -kokoelman aloittaa uskontotieteilijä Matti Kamppinen tarkastelullaan tieteen ja ateismin sekä ateismin ja sekulaarihumanismin suhteesta. Hän osoittaa monet uusateismia koskevista väitteistä vääräksi ja puolustaa tieteellistä maailmankuvaa.
  
Jaakko Wallenius kirjoittaa uusateistien islamkritiikistä ja islamin historiasta ja luonteesta uskontona sekä ideologiana. Kirjoittaja argumentoi, että islamin sisäinen uudistuminen on välttämätöntä, jotta uskonto ja tulokasmuslimit voisivat kunnolla sopeutua länsimaisiin yhteiskuntiin.
   
Uskontotieteilijä Ilkka Pyysiäinen käsittelee uskonnon ja tieteen välistä konfliktia, jossa uskonto on heikoilla. Rauhaanpakottamisyritykset johtavat uskonnon merkityksen vähenemiseen. Uskonnollinen fundamentalismi puolestaan on tuomittu häviämään aina kun se joutuu konfliktiin tieteen kanssa.
   
Jussi K. Niemelä tarkastelee, kuinka hyvin uusateismi sopii tai ei sovi erilaisiin poliittisiin ideologioihin. Niemelä puolustaa esseessään yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, joiden toteutuminen edellyttää demokratiaa ja poliittista liberalismia. Mikäli uusateistit vaativat itselleen yhdenvertaista asemaa ja vakaumusten tasa-arvoa, he eivät voi lähteä siitä, että uskonnolliset ihmiset pitää käännyttää ateisteiksi. Uskonnonvapaustematiikan – erityisesti laajan omantunnonvapauden – näkökulmasta hyökkäykset maltillisia uskovia vastaan ovat sisäisesti ristiriitaisia.
   
Kirjailija ja biologi Tiina Raevaara kertoo suomalaisateistien kampanjoiden ja Ateismi-kirjan saamasta vastaanotosta. Hän osoittaa, että ateismia pidetään maassamme vieläkin yleisesti epäilyttävänä ja tästä seuraa merkittäviä ongelmia sananvapaudelle. Kirjoitus päättyy painavaan sanan- ja uskonnonvapauden puolustuspuheeseen.
   
Nora Luoto valottaa lukijalle uskonnottoman yksinhuoltajaäidin arkea Suomen "Raamattuvyöhykkeellä". Konkreettiset esimerkit kertovat, miten vaikeaa lapsen uskonnonvapauden toteutuminen uskonnollisen enemmistön aiheuttamassa paineessa on. Luoto peräänkuuluttaa kristityiltä samaa suvaitsevaisuutta mitä hän itse heitä kohtaan osoittaa ja muistuttaa, että oikeuksistaan kannattaa olla tietoinen.
   
Uskontotieteilijä Tiina Mahlamäki nostaa esiin mielenkiintoisia kysymyksiä uskonnollisuudesta, uskonnottomuudesta ja sukupuolen yhteydestä niihin. Kaikkiin kysymyksiin ei vielä ole vastausta, mutta erilaisia yrityksiä sukupuolierojen selittämiseksi on tehty. Kirjoittaja tarkastelee myös vallan ilmenemistä niin ateismissa kuin uskonnossa, ja kritisoi miesateistien sekä uskonnollisten konservatiivien hedelmätöntä väittelyä, joka perustuukin lähinnä valtataisteluun.
   
Tiina Raevaara ja Jussi K. Niemelä palaavat vielä Ilkka Pyysiäisen ja Matti Kamppisen esiin nostamaan aiheeseen, uskonnon ja tieteen ristiriitaan. Raevaara ja Niemelä väittävät, että Yhdysvalloissa näkyvästi evoluutioteoriaa kyseenalaistava tieteeksi naamioitu luomisoppi, kreationismiin perustuva älykkään suunnittelun teoria, on asettunut vahvasti myös Suomeen ja sen äänekkäin kannattaja on vieläpä yliopistoprofessori. Lisäksi kyseinen henkilö ei tyydy ainoastaan kreationismin puolustamiseen vaan pyrkii avoimesti, yliopiston sisältä, tuomaan kristinuskon Jumalan tieteen tekemisen perustaksi.
   
Lopuksi uskontotieteilijä Kimmo Ketola luo katsauksen uskonnollisen terrorin taustamotivaatioon ja syihin. Uusateistit väittävät suorasukaisesti, että uskonnollinen usko johtaa suvaitsemattomuuteen ja väkivaltaan. Onko asia näin? Ketolan johtopäätös on mielenkiintoinen.

Tilaa, hintaan 15€ (norm.18,90€)