30 August 2015

Credo

Viime päivien, viime vuosien, poliittinen keskustelu on valitettavan kärjistynyttä. Otin siihen viimeksi kantaa eilen ja olen ottanut jo yli kymmenen vuoden ajan.

Riippuen siitä, ketä tai mitä kritisoi, saa vastapuolelta nopeasti inhokin paperit. Jos kritisoin persuja, saan heitä ns. suvakin paperit. Jos taas kritisoin ns. suvakkeja, saan heiltä persun paperit. Ja niin edelleen. Siteeraan Eppu Normaalia kappaleesta
Rääväsuita ei haluta Suomeen:


"Pioneereille olen fascisti,
ja fascisteille pioneeri.
Kaikki pikku runkkarit huutaa lokeroistaan:
'Jos et ole puolellamme, olet meitä vastaan!'"


Kyllä. Olen rääväsuu. Noblesse oblige. Kappaleen sanoittaja Mikko Saarela naulasi teesinsä vakuuttavasti kohdalleen. Olen törmännyt ilmiöön toistuvasti.

Koska nykyään ihminen leimataan välittömästi ties miksi, on syytä kirjoittaa yksiselitteisesti auki oma poliittinen kantani ja elämänkatsomukseni. Jos siis lukija epäilee minun kirjoitusteni, puheideni, kirjojeni tai haastatteluideni perusteella olevan se tai tuo, pyydän tarkistamaan asioiden oikean laidan tästä kirjoituksesta.

Olen
vapaa henki. En kuulu mihinkään järjestäytyneeseen liittoumaan, en puolueeseen, en yhdistykseen (olen ollut sananvapauden kannattajana Suomen PENin jäsen, mutten enää maksa jäsenmaksua, syistä, joihin viittaan eilisessä kirjoituksessani). Toki olen asioista vaihtelevasti samaa mieltä monen ihmisen kanssa, olenhan sosiaalinen eläin siinä missä lajitoverini, mutta en sitoudu varauksetta mihinkään aatteeseen, katsomukseen tai ideologiaan, vallankäyttäjistä puhumattakaan. Olen aina hieman varuillani. Joistakin periaatteista ja arvoista en tietenkään tingi. Ne mainitaan tässä tekstissä.

Maailmankatsomukseni on
sekulaari humanismi. En kannata minkäänlaista vihanlietsontaa, uhkailemista, väkivaltaa tai syrjintää ketään vastaan, en yksilöä, en ryhmää. Kaikkia ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti. Olen universalisti eli kannatan yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

Mitään ideologiaa, uskontoa tai aatetta ei tule nostaa
ihmisen, yksilön, persoonan, yläpuolelle. Mikään ideologia, uskonto tai aate ei oikeuta sortamaan, vihaamaan tai tappamaan ihmistä. Tästä säännöstä en tingi, joten se on poikkeus edellä mainittuun sitoutumattomuuteen. 


On kuitenkin kyseenalaista, onko tässä kyse aatteesta tai ideologiasta. Katsomuksesta kylläkin. Tämä katsomus ei kuitenkaan ole ihmisen yläpuolella, päinvastoin. En näe edes teoriassa mahdolliseksi muuttaa mieltäni tässä kysymyksessä. Humanismi edellyttää tätä: ihmisyyden pitämistä kaiken keskiössä, kaiken muun yläpuolella.

Väljemmin elämänkatsomukseni on siis
humanistinen, vonwrightiläisittäin. Kannatan jatkuvaa sivistystä, kasvatusta, opiskelua, pohdiskelua. Toisaalta olen myös Lauri Viljasen samannimisestä teoksesta tuttu taisteleva humanisti eli pidän itsestään selvänä, että ihmisyyden ja vapauden puolesta pitää kamppailla niin kynän kuin miekan avulla.

Moraalikysymyksissä olen hyve-etiikan kannalla eli
uusaristoteelikko. Yksilön on voitava elää hyvää elämää parhaaksi katsomallaan tavalla. Ihminen voi muokata käyttäytymistään, opetella kohteliaammaksi, paremmaksi ihmiseksi, mutta joskus myös rohkeutta, sinnikkyyttä, itsepäisyyttä ja voimakasta taisteluakin tarvitaan. 


Moraalisäädökset eivät ole absoluuttisia vaan tilannekohtaisia ja edellyttävät viisasta harkintaa sekä pragmatismia. Tunteet ovat moraalin taustalla, mutta tunteet voivat johtaa ja usein johtavatkin silkkaan moraalittomuuteen. Ihmisellä on järki sitä varten, että hän harkitsisi asioita eikä suin päin ryntäilisi tuulten mukana.

Tästä kaikesta seuraa myös se, että kannatan hyvän käytöksen ulottamista eläimiin ja luontoon niin pitkälle kuin se on realistisesti mahdollista. Monitahoiseen asiaan ei ole helppoja vastauksia, mutta kaikenlaisen turhan kärsimyksen aiheuttaminen tunteville olennoille on mielestäni äärimmäisen tuomittavaa. En ole vegaani enkä edes vegetaristi, mutta olen aina ollut sitä mieltä, että tuotantoeläimiä tulee kohdella hyvin. Olen lapsesta asti ollut eläinrakas ihminen.

Turkistarhausta olen aina vastustanut ja tulen aina vastustamaan, mainitusta syystä. Turkikset ovat nykyään ylellisyystarvikkeita, turhamaisuutta, eikä sellaisten valmistaminen tuntevien olentojen hyvinvoinnin kustannuksella ole moraalisesti perusteltavissa. Kaupallisin näkökohdin toki, mutta niillä voi perustella myös orjuuden ja riiston.

Poliittinen kantani on tällä hetkellä
pragmaattinen liberalismi, tarkemmin maltillinen oikeistoliberalismi. Olen ollut liberaali lähes koko ikäni, niin kauan kuin muistan, mutta viime vuosina talousnäkemykseni ovat entisestään liberalisoituneet. 


Länsimaisessa, liberaalissa parlamentaarisessa demokratiassa yksilön mahdollisuudet hyvään elämään (viittaan jälleen Aristoteleen hyve-etiikkaan) on parhaiten toteutettu. Avoin länsimainen yhteiskunta on täydellisessä sopusoinnussa uusaristotelismin kanssa.

Tätä kutsutaan
mahdollisuuksien tasa-arvoksi. Se on myös liberalismin ydin: ihmisen vapaus toteuttaa, kehittää ja kasvattaa itseään, muiden vastaavaa vapautta loukkaamatta. Tämä on vapaan hengen ainoa johdonmukainen kanta, joskin on myös todettava, että yhteiskunnassa tarvitaan turvaverkkoja niille, jotka eivät syystä tai toisesta pärjää tai jaksa omin voimin. Olen siis myös maltillinen sosiaaliliberaali, kannatan perustuloa tai vastaavaa järjestelmää, joka ehkäisee kannustinloukut, mutta turvaa yksilön arjen hätätilanteessa tai vaikkapa kroonisen sairauden kohdalla.

Olen avoimesti
länsimielinen, edellä mainituista syistä. Kannatan Nato-jäsenyyttä ja vahvaa, itsenäistä maanpuolustusta. Olen erittäin kriittinen nyky-Venäjää ja Putinin militaristista hallintoa kohtaan. Tämä on johtanut minut suoraan Nato-jäsenyyden kannattamiseen. Kannatan myös EU-jäsenyyttä. Hyvä eurooppalaisuus on termi, joka mielestäni kuvaa tätä asennetta parhaiten. Siihen sisältyvät kaikki tässä kirjoituksessa mainitut keskeiset arvot ja periaatteet.

Liberaali demokratia, länsimainen, perustuslaillinen parlamentarismi, jota kannatan, tarvitsee jatkuvaa itsepuolustusta erilaisia äärisuuntauksia ja vihamielisiä valtioita vastaan. Tämä edellyttää sotilaallista voimaa, uskottavaa puolustusta, vahvaa itseluottamusta omaan valtiomuotoon. Kutsun tätä
liberaaliksi militarismiksi. Sitä voi aivan yhtä hyvin kutsua talvisodan hengeksi. En ole koskaan ollut minkään sortin nationalisti, mutta mainituista syistä olen hyvin isänmaallinen mies.

Olen myös
kosmopoliitti, kannatan kansainvälisyyttä, liittoutumista muiden avointen yhteiskuntien kanssa. Jaamme samat arvot ja periaatteet, yhdessä olemme voimakkaampia.

En pidä nykyisestä monikulttuurisuuskeskustelusta, koska ihmiset käsittävät termin eri tavoilla, ja keskustelu ylipäätään on tavattoman polarisoitunutta. Monikulttuurisuus ja maahanmuutto ovat monimutkaisia kysymyksiä ja oma kantani niihin seuraa suoraan edellä mainituista sekulaarihumanistisista periaatteista

Ihmisiä tulee kohdella yhdenvertaisesti, hädänalaisille on tarjottava turvapaikka. Toisaalta pakolaispolitiikassa vastaan tulee väistämättä myös taloudellisia ja muita rajoituksia, kuten kaikessa muussakin inhimillisessä toiminnassa. Tähän liittyvistä asioista pitää keskustella faktojen ja arvojen pohjalta, ei lietsoa vihaa eikä pelkoja. Maahanmuuttoon liittyy myös lukuisia epäkohtia ja ongelmia, joista vaikeneminen ja joiden vähätteleminen lisää polarisaatiota. Ongelmat on huomioitava, niihin on löydettävä ratkaisut.

Maailmankuvani on
tieteellinen, täsmällisemmin, olen tieteellinen realisti. En usko mihinkään yliluonnolliseen, olen ateisti. Koska tiede ja tieteellinen realismi ovat sen verran laajoja kokonaisuuksia, en mene niihin ja niiden perusteisiin tässä tämän syvemmin. Lukija voi halutessaan ammentaa alkulähteiltä. 


https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiede

http://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:tieteellinen_realismi

Vaikken usko mihinkään yliluonnolliseen, olen viimeinen ihminen maailmassa vähättelemään yksilöllistä henkistä kokemusta, joka liittyy kaikkeen korkeamman ihmisyyden tavoitteluun, elämän
merkityksen ja mielen etsintään. Tämä on hyvän elämän keskeinen edellytys ja se tulee turvata niin laajasti kuin mahdollista. Kutsun tätä nussbaumilais-sihvolalaiseksi omantunnonvapauskäsitykseksi yhdysvaltalaisfilosofi Martha C. Nussbaumin ja edesmenneen filosofituttavani Juha Sihvolan mukaan. Heidän ajattelustaan olen saanut merkittäviä vaikutteita omiin näkemyksiini.

Jos lopuksi sallitaan henkilökohtainen paljastus, tunnustaudun
syvähenkiseksi boheemiksi. Elän taiteesta ja taiteelle, filosofiasta filosofialle, tieteestä tieteelle. Syvähenkinen elämä on filosofi Eino Kailan aikoinaan lanseeraama käsite, johon voi tutustua hänen samannimisessä teoksessaan.

Minulle syvähenkinen boheemielämä on juuri edellä mainittua olemassaolon korkeimman mahdollisen henkisen tason tavoittelua, toisinaan jopa sen lähelle pääsemistä. Boheemielämääni eivät kuitenkaan kuulu kahvia lukuun ottamatta minkäänlaiset päihteet: elämä, sen rikkaus ja sen loputtomat ihmeet itsessään ovat minulle tarpeeksi päihdyttävä kokemus.


Summa summarum: Yksilö, ihminen, ihmisyys, vapaus, arvokkuus, itsenäisyys, rohkeus. Rakkaus, lähimmäisyys, kohteliaisuus, ystävällisyys, dialogi – yhteisten asioiden hoitaminen ilman leimaamista, vihaa ja väkivaltaa. Syvähenkinen elämä. Näitä kannatan. Varauksetta.

28 August 2015

Islamilaisen terrorismin rahoituksesta

Suomalainen Ylen aalloilta tuttu mediapersoona ja keskustapoliitikko Abdirahim ”Husu” Hussein avasi eilen Facebook-profiilissaan mielenkiintoisen keskustelun Isis-terroristijärjestöä koskevasta uutisoinnista. Keskustelu on avoin, sen voi lukea Husun seinältä. Itsekin hieman osallistuin siihen.

Kommentoin Husun sensuurivaatimusta näin:


Pitää uutisoida, totta kai. Kaikki fiksut suomalaiset ymmärtävät, ettei Isis edusta suurinta osaa maailman muslimeista vaan että se on hörhölahko, jota ylivoimaisesti suurin osa maailman muslimeista vastustaa. On kuitenkin äärimmäisen tärkeää olla tietoinen siitä, että Isis pyrkii terrori-iskuihin myös lännessä ja lähettää tänne väkeä, sekä värvää jo valmiiksi lännessä asuvia muslimeja näitä iskuja suorittamaan.”

Olen kuulemma kriittisine mielipiteineni juutalaisten ja Yhdysvaltain salaliiton uhri. Näin eräs muslimilta nimensä perusteella vaikuttava henkilö minulle totesi tuon kirjoitettuani.


Ilkka Partanen bloggasi jo oivallisesti suomalaisen median kaksinaismoralismista siinä, kuka saa natsihenkisiä tai sellaiseksi tulkittavia näkemyksiä esittää. Husun seinällä äärivasemmistolaiset ja muslimit saavat sellaisia aivan vapaasti, juuri kenenkään protestoimatta esittää, kun taas Olli Immosen ja muiden perussuomalaisten kirjoittelusta nousee viikkojen mediamekkala. 

Husu on saanut Suomen PENin sananvapauspalkinnon ja nyt voidaankin kysyä, pitäisikö PENin kenties myöntää se seuraavan kerran Kärkkäisen mediakonsernille ja erityisesti antisemitistisestä propagandasta tunnetulle Magneettimedialle.

Mitä tulee Ilkka Partasen mainitsemaan Iltalehden noloon uutisointiin Husun sensuuritoiveesta (koskeehan Isis suoraan islamia, joten se on kieltämättä muslimeille kiusallisempi uutisaihe kuin vaikkapa Husullekin rakas Israel ja sen toimet terroristijärjestö Hamasia vastaan), Isisin rahoituslähteet saa helposti selville vaikka googlaamalla. 

Kun Husu siis toivoi medialta näiden taustojen selvittämistä, selvitin ne hänelle kymmenessä minuutissa. Tuskin nämä tosiasiat kuitenkaan Husulle tai ainakaan hänen Facebook-sivullaan meuhkaaville antisemiiteille kelpaavat, onhan media heidän mukaansa juutalaisten omistama ja manipuloima, kuten jo Hitlerin oikea käsi Göbbels aikoinaan totesi. Muslimifundamentalistit ovat saudirahoituksella levittäneet näitä samaisia salaliittoteorioita vuosikymmeniä, kuten olen aiemmin osoittanut.

Nyt on kuitenkin yritettävä saada viesti läpi Husulle, joka haluaa tietää, mistä Isis saa rahaa aseisiin ja toimintaansa. Aiheesta löytyi kaksi varsin hyvää artikkelia, joista rahoituslähteet selviävät. Artikkeleista selviää nopeasti, että öljy on yksi rahoituksen päälähteistä.

Juttulinkit tässä:


http://uk.businessinsider.com/tafrikinomics-how-isis-funds-its-caliphate-2015-3?r=US&IR=T

Puutun tässä yhteydessä lähinnä siihen ironiseen seikkaan, että vaikka Husun äärivasemmistolaiset ja muslimitaustaiset Facebook-kaverit väittävät terrorijärjestön rahoituksen tulevan ties mistä juutalais-yhdysvaltalaisesta lähteestä, antisemiiteille tyypillisten salaliittoteorioiden tapaan, oikeasti Isis saa rahoitusta myös suoraan islamin oppien mukaisista veroista, jizyasta ja zakatista.

Zakat:


"ISIS also makes millions from zakat (different forms of Islamic alms payable to the state). Zakat is extracted from annual savings or capital assets (2.5 percent), gold (on values exceeding $4,500), livestock (two heads out of 100 heads owned by a farmer), dates, crops (10 percent if irrigated by rain or a nearby stream or river, and 5 percent if irrigation costs money), and profits (2.5 percent)."

Lähde

Jizya:


"ISIS also imposes annual taxes on non-Muslims living in its territories, especially Christians (4.25 grams of gold for the rich and half of that for moderate-income individuals). It makes money by stealing dressed up as civil penalties: it confiscates the properties of displaced or wanted individuals or as punishment for fighting ISIS."

Lähde 

Kuten uutisista olemme saaneet lukea, Isis myös varastaa ja myy taideaarteita rahoittaakseen toimintaansa.

"Artifacts are also lucrative for ISIS—one man interviewed in Turkey said trade in artifacts grew during ISIS rule,with one of his cousins smuggling into Turkey golden statues and coins found in Mari ancient ruins, eleven kilometers away from Albu Kamal."

Lähde

Eli Iltalehdelle ja Husulle tiedoksi, Isisin rahoitus perustuu myös osittain Koraanin oppeihin. Pitäiskö tästä kenties vaieta?


Edit: Husun mielestä ilmeisesti pitää. Hän ei ainakaan hyväksy esittämääni vastinetta, koska poisti sen viidessä sekunnissa Facebook-profiilistaan postattuani sen hänen linkittämänsä Iltalehden uutisen alle. Kaukaa viisaana otin tietenkin kuvakaappauksen heti vastineeni linkin postattuani. Husu: PENin sananvapauspalkinnon arvoinen mies.