4 August 2008

Moniarvoisuus ja uskonnonvapaus turvattava

Vapaa-ajattelijain liitto ry:n lausunto 5.8.2008 Helsingin kaupungin johdolle, työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan pj:lle ja varapj:lle, eduskuntaryhmien pj:lle, sosiaali- ja terveysministeriöön, sisäasiainministeriöön, tasa-arvovaltuutetulle, ministeri Astrid Thorsille ja ministeri Liisa Hyssälälle.

27.7.2008 Helsingin Sanomat kertoi tapauksesta, jossa perheenäiti oli ottanut aurinkoa uima-altaan vieressä bikineissä helsinkiläisessä asukaspuistossa. Naisen lapset olivat uimassa altaassa. Kaupungin virkailija oli tullut vaatimaan, että perheenäidin pitäisi käyttää peittävämpää vaatetusta. Johtavan leikkipuisto-ohjaajan mukaan osasyy vaatetusmääräyksiin ovat maahanmuuttajat, jotka saattaisivat loukkaantua, jos näkisivät naisen bikineissä.

Ainoa maahanmuuttajaryhmä, jonka kanssa vaatetus nousee toistuvasti esille, ovat vanhoilliset muslimit. Tämä johtuu siitä, että islamin uskonnollinen laki, sharia, vaatii naisia käyttämään peittävää asustusta. Jos muslimien takia muutetaan helsinkiläisiä vaatetussäännöksiä, tarkoittaa se käytännössä uskonnollisen lain säännösten ujuttamista helsinkiläisten ja muiden Suomessa asuvien sekä oleskelevien arkipäivään. Moniarvoisen yhteiskunnan turvaamiseksi Vapaa-ajattelijain liitto vaatii, että kyseinen ohjesääntö ja vastaavat virkamiehistön laatimat säädökset poistetaan henkilöstön ohjeistuksesta.

Vapaa-ajattelijain liiton mielestä uskontoihin perustuvaa suvaitsemattomuutta ei saa näkyä kaupunkien virkamiehistön ohjesäännöissä ja toiminnassa. Liitto katsoo, että tässä nimenomaisessa tapauksessa – ja monessa muussa elämän pienessä yksityiskohdassa, kuten pelkästään musliminaisille ja -lapsille osoitetuissa uimahallivuoroissa julkisissa uimahalleissa – vapaamielistä, sukupuolten tasa-arvoon tottunutta kansalaista syrjitään. Kuka vain estynyt tai paljaaseen ihoon tottumaton yksilö voi viranomaisteitä noin vain estää muiden katsomuksen vapauden, normaalin elämisen ja itseilmaisun.

Vetoamme Helsingin päättäjiin, ministereihin ja kansanedustajiin, jotta he tekisivät kaupungin virkamiehille sekä työntekijöille selväksi, että kaikkien suomalaisten katsomuksen vapautta, ihmisarvoa ja oikeuksia tulee kunnioittaa sekä näin edistää aitoa moniarvoisuutta, eikä kaupunkien julkisiin tiloihin saa siksi ujuttaa mitään sharia-lain tai muun uskonnollisen fundamentalismin osia.

Vapaa-ajattelijain liitto ry
Jussi K. Niemelä, puheenjohtaja
Eino Huotari, pääsihteeri